Teorija menstruacijskog ciklusa

Folikularna faza (faze 1 – 4 na donjem dijagramu)

Folikularna faza započinje prvog dana menstruacijskog krvarenja i završava ovulacijom.1 Potaknuta hipotalamusom, hipofiza izlučuje hormon za stimuliranje folikula (FSH).2 Taj hormon potiče jajnik na proizvodnju nekoliko folikula (sićušni čvorići ili ciste) na površini.1 Svaki folikul sadržava nezrelu jajnu stanicu.1 Obično samo u jednom folikulu sazrije jajna stanica, ostali folikuli propadaju.1 Rast i sazrijevanje folikula potiče se zadebljivanje endometrija kako bi se pripremio za moguću trudnoću.1

Ovulacijska faza (faza 5 na donjem dijagramu)

Ovulacija je oslobađanje zrele jajne stanice s površine jajnika kao reakcija na povišene razine luteinizirajućeg hormona (LH) i hormona za stimulaciju folikula (FSH).1 Kada koncentracija LH dostigne vrhunac, dolazi do pucanja dominantnog folikula kako bi se oslobodila zrela jajna stanica: ovulacije; bez naglog rasta koncentracije luteinizirajućeg hormona neće doći do ovulacije.1 Oslobođeno jajašce provlači se kroz jajovod i prema maternici. Životni vijek normalnog jajašca je samo 24 sata.3 Ako u tom vremenu jajašce ne dođe u doticaj sa spermom, propada.

Lutealna faza (faze 6 – 8 na donjem dijagramu)

Nakon oslobađanja jajne stanice, puknuti folikul ostaje na površini jajnika. Folikul poprima građu poznatu kao žuto tijelo, koje oslobađa progesteron i male količine estrogena.1,2 Zadebljana sluznica maternice čeka da se usadi oplođeno jajašce.1 Ukoliko do toga dođe, usađeno jajašce počet će proizvoditi ljudski korionski gonadotropin koji se može otkriti u mokraći testom za trudnoću.4 Ako ne dođe do trudnoće, žuto tijelo involuira, obično oko 22. dana u 28 – dnevnom ciklusu.1 Pad u razinama progesterona uzrokuje ljuštenje endometrija ponovno počinje.1

 

Graph-Parma4_HR

 

Reference
1. Aitkin RJ et al. The Journal of Clinical Investigation 2008; 118(4): 1330-1343.
2. Owen JA. Am J Clin Nutr 1975; 28: 333-338.
3. Pallone SR and Bergus GR. JABFM 2009; 22(2): 147-157.
4. Wilcox AJ et al. NEJM 1999; 340(23): 1796-1799.