Samotestiranje

1

Koja od sljedećih izjava o vremenu pojavljivanja ovulacije NIJE točna?

 • 90 % žena ovulira 14. dan 28 - dnevnog ciklusa, pa su plodni dani 9 - 14
 • Žena s redovitim ciklusom može ovulirati bilo kad između 6 - 21 dana
 • Vrijeme plodnih dana može biti vrlo nepredvidljivo
 • Ovulacija nije predvidljiva

Točno. Ova izjava nije točna.

Netočno. Ova izjava je točna. Točna izjava: 90 % žena ovulira 14. dan 28-dnevnog ciklusa, pa su plodni dani 9 - 14

2

Može li ellaOne® odgoditi pucanje folikula čak i kada se uzima u kasnijoj folikularnoj fazi u vrijeme kada je očekivana ovulacija?

 • I dalje može odgoditi ovulaciju 5 dana
 • Da, najmanje 10 dana
 • Da, najmanje 7 dana
 • Ne

Točno. ellaOne® može odgoditi pucanje folikula najmanje 5 dana.

Netočno. ellaOne® može odgoditi pucanje folikula najmanje 5 dana.

3

Koja od sljedećih izjava NIJE točna?

 • ellaOne® je značajno učinkovitija od levonorgestrela kada se uzima 0 - 24 sati nakon spolnog odnosa bez zaštite
 • ellaOne® je značajno učinkovitija od levonorgestrela kada se uzima 0 - 72 sati nakon spolnog odnosa bez zaštite
 • ellaOne® ne smije se koristiti više od 72 sata nakon spolnog odnosa bez zaštite
 • ellaOne® može se uzimati do 5 dana nakon spolnog odnosa bez zaštite

Točno. Ova izjava nije točna. ellaOne® može se koristiti do 120 sati nakon spolnog odnosa bez zaštite.

Netočno. Ova izjava je točna. Netočna izjava: „ellaOne® ne smije se koristiti više od 72 sata nakon spolnog odnosa bez zaštite.” Zapravo se ellaOne® može koristiti do 120 sati nakon spolnog odnosa bez zaštite.

4

Tko ne smije uzimati ellaOne®?

 • Žene koje su preosjetljive na djelatnu tvar ili bilo koju pomoćnu tvar
 • Žene mlađe od 20 ili starije od 40 godina
 • Žene koje uzimaju oralnu kontracepciju
 • Za sve navedeno

Točno. Žene koje su preosjetljive na djelatnu tvar ili bilo koju pomoćnu tvar ne smiju uzimati ellaOne®.

Netočno. Netočna izjava: „žene koje su preosjetljive na djelatnu tvar ili bilo koju pomoćnu tvar ne smiju uzimati ellaOne®.”

5

Koji biste savjet dali u vezi spolnog odnosa nakon ellaOne®?

 • Ne upuštajte se u spolni odnos do sljedeće mjesečnice nakon uzimanja ellaOne®
 • Objasnite da se do sljedeće mjesečnice mora koristiti kondom – čak i ako žena nastavi uzimati redovitu kontracepciju
 • Objasnite da će ellaOne® zaštititi ženu do sljedeće mjesečnice
 • Objasnite da se kontracepcijska metoda barijere mora koristiti 5 dana nakon uzimanja ellaOne®

Točno. Objasnite da se kontracepcijska metoda zapreke mora koristiti do sljedeće mjesečnice – čak i ako žena nastavi uzimati redovitu kontracepciju

Netočno. Ispravan savjet je objasniti da se metoda kontracepcije s barijerom mora koristiti do sljedeće mjesečnice – čak i ako žena nastavi uzimati oralnu hitnu kontracepciju.

6

Što biste trebali savjetovati o obnavljanju plodnosti nakon uzimanja ellaOne®?

 • Plodnost se neće obnoviti u normalno stanje
 • Plodnost će se možda obnoviti u normalno stanje
 • Vjerojatno je sporo obnavljanje plodnosti
 • Brzi povratak plodnosti je moguće, pa je važna kontracepcija

Točno. Brzi povratak plodnosti je moguće, pa je važna kontracepcija.

Netočno. Brzi povratak plodnosti je moguće, pa je važna kontracepcija.

7

Koji je najvažniji čimbenik u pružanju hitne kontracepcije?

 • Brzina primjene, idealno unutar 24 sata od nezaštićenog spolnog odnosa
 • Pružanje ženi odgovarajućeg savjeta ljekarnika
 • Blag pristup bez predrasuda
 • Pobrinuti se za što ugodnije iskustvo

Točno. Najvažniji čimbenik je brzina primjene, idealno unutar 24 sata od nezaštićenog spolnog odnosa.

Netočno. Ovaj odgovor je točan, međutim najvažniji čimbenik je brzina primjene, idealno unutar 24 sata od nezaštićenog spolnog odnosa.

8

Kako biste uvjerili ženu koja pita je li hitna kontracepcija isto što i pobačaj?

 • Recite im da ellaOne® djeluje tako da odgađa ovulaciju (oslobađanje jajašca). Ne uzrokuje pobačaj i ne može prekinuti započetu trudnoću
 • Zamolite ih da pročitaju Uputu za korisnice

Točno. Recite im da ellaOne® djeluje tako da sprječava ili odgađa ovulaciju (oslobađanje jajašca). Ne uzrokuje pobačaj i ne može prekinuti započetu trudnoću.

Netočno. Recite im da ellaOne® djeluje tako da sprječava ili odgađa ovulaciju (oslobađanje jajašca). Ne uzrokuje pobačaj i ne može prekinuti započetu trudnoću.

9

Je li ellaOne® prikladna za žene koje doje?

 • Da, ali moraju prekinuti dojenje na 1 tjedan.
 • Da, ali moraju prekinuti dojenje na 1 mjesec.
 • Dojenje nije preporučeno 3 dana nakon uzimanja ellaOne®
 • ellaOne® se ne preporučuje kod žena koje doje

Točno. Dojenje nije preporučeno jedan tjedan nakon ellaOne®. Tijekom tog vremena preporučuje se izdajanje mlijeka za dojenje radi stimuliranja proizvodnje mlijeka.

Netočno. Dojenje nije preporučeno jedan tjedan nakon ellaOne®. Tijekom tog vremena preporučuje se izdajanje mlijeka za dojenje radi stimuliranja proizvodnje mlijeka.

10

Koje od navedenog se ne preporučuje istovremeno uz ellaOne®?

 • Induktori CYP3A4
 • Dugoročna uporaba ritonavira
 • Hitna kontracepcija koja sadržava levonorgestrel
 • Za sve navedeno

Točno. Sve navedeno ne može se koristiti istovremeno uz ellaOne®.

Netočno. Sve navedeno ne može se koristiti istovremeno uz ellaOne®.

11

Koji biste savjet dali nekoj ženi o njezinoj mjesečnici nakon uzimanja ellaOne®?

 • Obično je ranije
 • Obično je kasnije
 • Može biti kasnije ili ranije od očekivanog za nekoliko dana, ali ako kasni preko tjedan dana trebali biste napraviti test na trudnoću.
 • Nije problem ako preskočite sljedeću mjesečnicu

Točno. Može biti nekoliko dana ranije ili kasnije od očekivanog.

Netočno. Može biti nekoliko dana ranije ili kasnije od očekivanog.

12

Koliko rano biste trebali savjetovati neku ženu da uzme ellaOne®?

 • Čim dođe kući
 • Kod sljedećeg obroka
 • Što prije, čak i u ljekarni
 • Prije spavanja

Točno. Što prije, čak i u ljekarni.

Netočno. Trebali biste savjetovati da uzme ellaOne® što prije – čak i u ljekarni.