Posljedice neplanirane trudnoće

U usporedbi s planiranim trudnoćama, neplanirane trudnoće mogu imati sljedeće učinke:

Mogući utjecaj na zdravlje, u usporedbi s namjeravanom trudnoćom

Žena

• Češća ponašanja koja povećavaju rizike za dijete, npr. pušenje i uporaba alkohola tijekom trudnoće1
• Kasnija predporođajna njega2
• Veći rizik od predporođajne i postoporođajne depresije1
• Izraženije promjene raspoloženja, npr. veća anksioznost 12 mjeseci nakon porođaja1
• Poremećaji u životu žene, propušteno školovanje, neostvarena karijera, stres i posljedice na njezin život2

Djeca

• Povećani rizik od slabih rezultata u školi ili zanemarivanje1
Mogući utjecaj na zdravlje, u usporedbi s namjeravanom trudnoćom.
• Kod majke mlađe od 17 godina djeca započinju školovanje s nedostacima u spoznaji, znanju i razvoju jezika (čak i gdje se uračunaju pozadinska svojstva)3
• Češća potreba psihijatrijskog liječenja (uključujući kliničko) u bilo kojem trenutku života (ovo ispitivanje pratilo je djecu do 35 godina)4

Odnosi

•Kod parova postoji niža razina pozitivne interakcije u 3, 12 i 24 mjesecu nakon rođenja djeteta1

 

Zamjetan je širi javnozdravstveni utjecaj neplanirane trudnoće na zdravstveni sustav i gospodarstvo.5

Ispitivanje provedeno u SAD – u pokazuje pozitivan učinak smanjivanja broja neplaniranih trudnoća na zdravlje i troškove skrbi:

„Osiguravanjem djelotvornih metoda kontracepcije pojedincima s nižim primanjima koji su imali ograničeni pristup tim uslugama na bilo kojem drugom mjestu, kalifornijski program planiranja obitelji spriječio je približno 205 000 neželjenih trudnoća, od čega u prosjeku 94 000 rođene djece i 79 000 pobačaja. Program je saveznoj, državnoj i lokalnoj vlasti uštedio preko 1,1 milijardu USD do 2 godine nakon trudnoće i 2,2 milijarde USD do 5 godina nakon trudnoće.”6          

trombonebackbottom

Reference
1. Grussu P et al. Birth 2005; 32(2): 107-114.
2. Committee on Unintended Pregnancy, Institute of Medicine and the National Academy of Science. Brown S and L Einsenberg, editors. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families. ISBN 13 978-0309052306.
3. Terry-Humen E et al. Playing catch-up: How children born to teenage mothers fare. Available at: http://www.thenationalcampaign.org/resources/pdf/pubs/PlayingCatchUp.pdf. Accessed October 2013.
4. David HP. Health Matters 2006; 14(27): 181-190.
5. UNFPA State of world population 2012. Accessed at: http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/12511. October 2013.
6. Amaral G et al. Health Serv Res 2007; 42(5): 1960-80.