Objašnjenje akronima

HK Hitna Kontracepcija
HKP Hitna Kontracepcijska Pilula
FSH Folikulo Stimulativni Hormon
LOP Liječnik Opće Prakse (obiteljski liječnik)
DFP Dobra Farmaceutska Praksa
IUU IntraUterini Uložak
LH Luteinizirajući Hormon
OK Oralni Kontraceptiv
LBR Lijekovi Bez Recepta
SMPR Selektivni Modulator Progesteronskih Receptora
NZSO NeZaštićeni Spolni Odnos