Kontakt

NOSIOC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:

Arenda d.o.o.

Igmanska ulica 5a, Vogošća – Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. +385 1 644 44 80
Fax. +385 1 644 44 89
E-mail: arenda@arenda.hr

 

PROIZVOĐAČ:

Laboratoire HRA Pharma

15, rue Béranger
F-75003 Pariz
Francuska