ellaOne® se dobro podnosi

Jedan od uvjeta bezreceptne dostupnosti lijeka je da ga tijelo dobro podnosi.1

U slučaju ellaOne® :

• velika većina nuspojava zabilježenih tijekom kliničkih ispitivanja provedenih na 2.637 žena bila je blaga ili umjerena te je prošla spontano2

• najčešće prijavljene nuspojave bile su glavobolja, mučnina, bol u trbuhu i dismenoreja2

• sigurnosni profil je usporediv s levonorgestrelom3

 

Graph_Parma15_HR

 

Djelovanje ellaOne® na mjesečnicu

Većina žena dobila je mjesečnicu u očekivano vrijeme (74,6 % unutar ± 7 dana od očekivanog)

  • ranija mjesečnica – 6,8 % žena dobilo je mjesečnicu više od 7 dana prije očekivanog datuma
  • kasnija mjesečnica – u 18,5 % žena menstruacija je kasnila više od 7 dana2

Manji broj žena (8,7 %) prijavilo je intermenstrualno krvarenje koje je trajalo prosječno preko 2,4 dana. Veći broj njih prijavljeno je kao točkasto krvarenje (88,2 %)2

Samo 0,4 % žena prijavilo je jače intermenstrualno krvarenje2

Potpune podatke o nuspojavama potražite u Sažetku opisa svojstava lijeka ellaOne®.

Sumnje na nuspojave treba prijaviti. Zdravstveni djelatnici mole se da prijave sve sumnje na nuspojave putem nacionalnog sustava izvješćivanja.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Odsjek za farmakovigilanciju, Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska; Faks: +385 (0)1 4884 110; Web stranica: www.halmed.hr; e-pošta: nuspojave@halmed.hr.