Category Archives: Emergency contraception

 • Nekoliko ispitivanja pokazalo je da olakšavanje pristupa hitnoj kontracepciji ne povećava spolno rizično i nepoželjno kontracepcijsko ponašanje1
 • Nekoliko ispitivanja pokazuje da žene i adolescenti s lakšim pristupom hitnoj kontracepciji radije izbjegavaju nezaštićeni spolni odnos te je vjerojatnije da će primijeniti dugoročnu metodu kontracepcije nakon hitne kontracepcije2,3
 • Primjena tableta za hitnu kontracepciju ne utječe na buduću plodnost1,4
 • Nema dokaza koji potvrđuju da tablete za hitnu kontracepciju štete fetusu u razvoju ako se pogrešno uzmu u ranijoj fazi trudnoće1,5
 • Tablete za hitnu kontracepciju ne ometaju započetu trudnoću niti štete embriju u razvoju1,4
 • Žene mogu lako pronaći označavanje i razumjeti upute1,6
 • Tablete za hitnu kontracepciju ne štite od spolno prenosivih infekcija.7 Samo kondomi štite od spolno prenosivih infekcija
 • Tablete za hitnu kontracepciju ne pružaju kontracepciju zaštitu za buduće spolne odnose nakon uzimanja7

 

Reference
 1. World Health Organization. (In association with the International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynaecology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills. Available at: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf. Accessed October 2013.
 2. Polis et al. The Cochrane Library 2013, Issue 7.
 3. Gainer E et al. Contraception 2003; 68(2): 117-24.
 4. ellaOne® Sažetak opisa svojstava lijeka, 2015
 5. HRA Pharma Data on file. Clinical overview.
 6. ellaOne® readability testing
 7. NHS choices – emergency contraception. Available at http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Accessed October 2013.

30% žena u dobi između 16 i 45 godina reklo je da su imale najmanje jedan nezaštićeni spolni odnos u posljednjih 12 mjeseci.

76% njih nije koristilo hitnu kontracepciju te su se tako izložile riziku od neželjene trudnoće.

Graph Parma10

Navedeni razlozi za nekorištenje hitne kontracepcije:1

• nedostatak svijesti o riziku od trudnoće

• nedostatak neposredne veze s hitnom kontracepcijom – nisu mislile na to

• nedostatak znanja o učinku koji ovisi o vremenu

• problemi pristupa hitnoj kontracepciji

• pogrešno shvaćanje hitne kontracepcije ili strah od osude / sramote

Hitna kontracepcija pruža ženama priliku da spriječe trudnoću nakon nezaštićenog spolnog odnosa, ali se i dalje premalo koristi.

more

Žene koje primijene hitnu kontracepciju znaju da moraju djelovati brzo1

Od onih koje primijene hitnu kontracepciju, većina (87%) to učini unutar 24 sata, a samo njih 10% čekalo je sljedeći dan.1 Uzimanje hitne kontracepcije nakon 72 sata je rijetka pojava.1

 

Radi najveće učinkovitosti važno je uzeti hitnu kontracepciju što prije nakon nezaštićenog spolnog odnosa.

 

trombonebackbottom
Reference
 1. Data on file. HRA Pharma Report. Women and emergency contraception in 2012. A European Survey.

Metode hitne kontracepcije:

• intrauterini uložak

• tablete za hitnu kontracepciju

Intrauterini uložak prikladan za hitnu kontracepciju je Copper – T IUD

Intrauterini ulošci (IUD)smatraju se najučinkovitijom opcijom hitne kontracepcije1 koji možda neće biti praktično rješenje za brojne žene. Prednost intrauterinog uloška je pružanje dugoročnog kontracepcijskog rješenja.1 Međutim kada je važna brzina, žene možda neće htjeti žuriti s umetanjem ovog dugotrajno dugotrajnog reverzibilnog kontracepcijskog sredstva (LARC).

Bakreni – T IUD može se staviti do 120 sati (5 dana) nakon nezaštićenog spolnog odnosa.2 Međutim, njegova uporaba je ograničena ograničenom dostupnošću i zahtjevom da ga postavlja liječnik.

Ženu koja bi trebala bakreni intrauterini uložak radi hitne kontracepcije treba savjetovati da se što prije obrati svom liječniku obiteljske medicine, ginekologu ili centrima za planiranje obitelji.2 Apotekari trebaju uputiti ženu u ustanovu u kojoj se može postaviti intrauterini uložak.2

Bakreni – T IUD smatra se najučinkovitijom metodom hitne kontracepcije1, međutim u situacijama kada trebate djelovati vrlo brzo, stavljanje intrauterinog uloška traje dugo i uključuje invazivan i neugodan postupak.3

 

Dostupna su dva oralna kontraceptiva4

• Jedan oralni kontraceptiv sadržava levonorgestrel i u primjeni je od 1999.

• Drugi oralni kontraceptiv sadržava ulipristalacetat (ellaOne®) i u primjeni je od 2009. Za razliku od drugih hitnih kontraceptiva, ciljano je razvijen za hitnu kontracepciju.

 

Mehanizam djelovanja oralne hitne kontracepcije uključuje odgađanje ili sprječavanje ovulacije, kako ne bi došlo do oslobađanja jajne stanice5,8. Oralne hitne kontraceptive također nazivamo tabletama/pilulama za hitnu kontracepciju.

Mehanizam djelovanja oralne hitne kontracepcije

Tablete za hitnu kontracepciju djeluju tako da sprječavaju ili odgađaju ovulaciju (oslobađanje jajašca) kako ne bi moglo doći do oplodnje.5,8

Tablete za hitnu kontracepciju neće spriječiti trudnoću u 100 % slučajeva.5 Razlog tome leži u činjenici da je moguće da je žena već ovulirala kada uzima tabletu za hitnu kontracepciju.7 Uzimanje tableta za hitnu kontracepciju što prije nakon nezaštićenog spolnog odnosa najbolji je temelj za uspjeh.7

Tablete za hitnu kontracepciju ne utječu na oplodnju ako je već došlo do ovulacije. One ne interferiraju s implantiranim jajašcem (trudnoća),5,8 pa ne uzrokuju pobačaj7

Tablete za hitnu kontracepciju prikladne su za žene reproduktivne dobi i imaju vrlo dobar sigurnosni profil.5,8 Tablete za hitnu kontracepciju ne štite od spolno prenosivih infekcija (STI).8

Budući da tablete za hitnu kontracepciju djeluju tako da sprječavaju ili odgađaju ovulaciju, one nisu 100 % učinkovite. Ako je došlo do ovulacije neposredno prije nezaštićenog spolnog odnosa, tablete za hitnu kontracepciju neće imati učinka. Stoga su tablete za hitnu kontracepciju pomoćno kontracepcijsko rješenje i ne zamjenjuju redovitu kontracepciju. 

Reference
 1. Cheng L et al. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 8: CD001324.
 2. Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Practice guidance on the supply of emergency hormonal contraception 2004.
 3. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.
 4. HRA Pharma Data on file. Clinical overview.
 5. ellaOne® European Summary of Product Characteristics.
 6. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. Guideline on Emergency contraception 2012. Available at http://www.fsrh.org/pdfs/CEUguidanceEmergencyContraception11.pdf. Accessed October 2013.
 7. NHS choices – emergency contraception. Available at http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Accessed October 2013.
 8. World Health Organization. (In association with the International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynacology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills. Available at: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf AccessedOctober2013.

Apotekari su prva linija zdravstvenih djelatnika diljem svijeta. Za mnoge su ljude apotekari prve osobe preko kojih stupaju u doticaj sa zdravstvenim sustavom. Tablete za hitnu kontracepciju dostupne su bez recepta izravno kod ljekarnika u većini europskih zemalja, što apotekare čini ključnom karikom u indikaciji hitne kontracepcije.1

 

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

Dostupnost tablete za oralnu hitnu kontracepciju presudna je za olakšavanje pristupa i što raniju primjenu lijeka. Za uspjeh hitne kontracepcije to je od velikog značenja s obzirom da su tablete za hitnu kontracepciju učinkovitije ukoliko se uzmu u kraćem roku nakon nezaštićenog spolnog odnosa.

Kada žena mora posjetiti liječnika prije nego dobije tablete za hitnu kontracepciju, to predstavlja značajno opterećenje za mnoge žene, posebno za one koje nemaju prijevoz ili žive na seoskom području i nemaju pristup liječnicima ili apotekama. Nadalje u takvim okolnostima tableta za hitnu kontracepciju uzima se s većom odgodom nakon nezaštićenog spolnog odnosa. Također, receptni režim izdavanja dodatno otežava pristup tabletama za hitnu kontracepciju vikendom i noću.

 

Kada je riječ o lokaciji, praktičnosti i radnom vremenu, očigledne su prednosti izravnog izdavanja hitne kontracepcije u apoteci.2 Dostupnost tableta za oralnu hitnu kontracepciju znači da žene mogu doći do oralne hitne kontracepcije u roku od 24 sata od nezaštićenog spolnog odnosa.2 Ženama će se vjerojatno dodatno svidjeti anonimnost apoteke jer se ne moraju sramiti toga što traže hitnu kontracepciju.3

Međunarodni savez apotekara (FIP) ističe ulogu apotekara u davanju podrške zdravlju majke, novorođenčadi i djece, kao i isticanju prednosti tableta za hitnu kontracepciju:4

• Kada žena dobije tabletu za hitnu kontracepciju od apotekara umjesto liječnika ili kliničkog liječnika, štedi se na troškovima u privatnom i javnom sektoru4

• Apotekari promiču suradnju u vezi s kontracepcijskim opcijama i utječu na gledišta i rezultate savjetovanjem o tabletama za hitnu kontracepciju. Izravno izdavanje hitne kontracepcije u ljekarni može biti praćeno edukacijom pacijentice putem apotekara koji su stručni na ovom području4

• Apotekari pružaju informacije pacijenticama prilikom izravnog izdavanja tablete za hitnu kontracepciju, a to ženama omogućava bolje razumijevanje pravilne primjene ovog lijeka. Apotekari jamče točnost informacija o tableti za hitnu kontracepciju4

Dostupnost tableta za hitnu kontracepciju u apotekama nema nikakve negativne posljedice

Kada je hitna kontracepcija izravno dostupna u apoteci bez recepta, uporaba lijeka povećava se u odnosu na model u kojem je lijek dostupan na liječnički recept.4 Izravni pristup hitnoj kontracepciji u apotekama ne utječe negativno na uporabu drugih oblika kontracepcije.4

Ispitivanja pokazuju da žene i adolescenti kojima je omogućena bolja dostupnost hitne kontracepcije lakše će prihvatiti visokodjelotvorne metode redovite kontracepcije nakon uporabe hitne kontracepcije 9. Pokazalo se da veća razina uporabe zahvaljujući dostupnosti bez recepta:

ne vodi do povećanja spolno prenosivih infekcija5,6

ne povećava spolno rizično ponašanje u adolescenata7,8

ne vodi do veće učestalosti nezaštićenih spolnih odnosa5

ne vodi do povećane primjene hitne kontracepcije umjesto drugih metoda kontracepcije5,8

• iskustvo hitne kontracepcije je kod žena motivirajući čimbenik koji dovodi do dosljednije uporabe redovite kontracepcije5

Uticaj hitne kontracepcije na kontracepcijske navike

Dobra apotekarska praksa može uključivati:

• postavljanje prikladnih pitanja; izbjegavanje nepotrebnog, osobnog ili napadnog ispitivanja
• pružanje kvalitetnih savjeta na blag način
• omogućavanje okruženja u kojem se žena osjeća ugodno i nediskriminirano

 

Kvaliteta apotekarske interakcije važan je čimbenik pravilne uporabe koja dovodi do manjeg broja neželjenih trudnoća i odgovarajuće uporabe proizvoda. To je također važan čimbenik u odluci žene da ubuduće poduzme nove korake u vezi sa svojim nezaštićenim spolnim odnosima.

Reference
 1. International consortium for EC. Available at www.cecinfo.org. Accessed October 2013.
 2. Taylor B. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 2003: 29(2): 7.
 3. HRA data on file. Hamell research, Pharmacists’ recommending behaviour in emergency contraception. April 2013.
 4. International Pharmaceutical Federation (FIP): FIP reference paper on the effective utilization of pharmacists in improving maternal, newborn and child health (MNCH) 2011. Available at http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=325&table_id=. Accessed October 2013
 5. Polis et al. The Cochrane Library 2013, Issue 7.
 6. Walker et al. J Adolesc Health 2004; 35(4): 329-34.
 7. Raine TR et al. JAMA 2005; 293: 54–62.
 8. Moreau C et al. 2009. Am J Public Health 2009; 99: 441–442.
 9. Gainer E et al. Contraception 2003; 68(2): 117-24.
 10. Good Pharmacy Practice. Joint FIP/WHO Guidelines on GPP: Standards for quality services 2012. Available at: http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=331&table_id=. Accessed October 2013.

Definicija

Hitna kontracepcija definira se kao uporaba bilo kojeg lijeka ili proizvoda nakon nezaštićenog spolnog odnosa kako bi se spriječila neplanirana trudnoća.1

To se obično naziva „tableta/pilula za jutro poslije” ili „tableta/pilula za dan poslije”

Kada se koristi hitna kontracepcija?

Metode hitne kontracepcije su djelotvornije kad se primijene u kraćem roku nakon nezaštićenog snošaja. Koristi se nakon nezaštićenog spolnog odnosa ili greške u primjeni kontracepcijske metode (poput zaboravljenih tableta, puknutih kondoma), te nakon silovanja ili prisilnog nezaštićenog spolnog odnosa.2

Kako žene mogu objasniti potrebu za hitnom kontracepcijom

 • Pucanje ili ispadanje kondoma
 • Preskočena tableta, zaboravljeno umetanje kontracepcijskog prstena ili lijepljenje flastera
 • Dijafragma ili kapica skliznula iz svojeg mjesta
 • Pogrešno izvlačenje penisa
 • Nije korištena kontracepcija
 • Prisiljene na nezaštićeni spolni odnos

Pregled povijesti hitne kontracepcije

Ideja o hitnoj kontracepciji nije nova. Istraživanje postkoitalne kontracepcije nakon snošaja započelo je 1920 – ih.

Razvoj kontracepcijskih metoda

 

Reference
1. Consensus statement on emergency contraception. Contraception 1995; 52: 211–3.
2. World Health Organization. (In association with the International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynaecology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills. Available at: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf. Accessed October 2013.
3. Ellertson C. Fam Plann Perspect 1996; 28(2): 44-8.
4. Haspels AA and Andriesse R. Europ J Obstet Reprod Biol 1973; 3/4: 113-117.