Nije sigurno postoji li rizik

Reference
  1. ellaOne® Uputa o lijeku.
  2. Wilcox AJ et al. BMJ 2000; 321: 1259-62.