Pucanje kondoma

Reference
  1. ellaOne® Uputa o lijeku.
  2. ellaOne® Sažetak opisa svojstava lijeka, 2015.